Ръководство за избор

Лепене / запечатване

1-компонент

  • DAT300Автоматизирано приложение на пастообразни еднокомпонентни продукти
  • DHA100Автоматизирано нанасяне на еднокомпонентно лепило в държачите на прозорци на автомобила
  • DBM020 / 200Ръчно или автоматизирано нанасяне на еднокомпонентни ниско / горещи лепила

2-компонент

  • DAT050Прилагане на ниско до средно вискозни двукомпонентни продукти с фиксирано съотношение
  • DAT100Приложение на ниско до средно вискозни двукомпонентни продукти
  • DAT200Нанасяне на пастообразни или високо вискозни двукомпонентни продукти
  • DEM05xОбхват от инсталации за обработка на абразивни 1- и двукомпонентни продукти

 

КАСТИНГ / заливане

  • DAT050Прилагане на ниско до средно вискозни двукомпонентни продукти с фиксирано съотношение
  • DAT100Приложение на многокомпонентни продукти

 

ПОКРИТИЕ

Покритие за бутилки

  • DSC100Покритие на пластмасови бутилки с антифрикционно покритие
TOP

ЗАБРАВЕНИ ДЕТАЙЛИ?